0975 046 076

Chúng tôi là công ty cho thuê lao động tại trường Bình Dương và chúng tôi có hợp tác rất nhiều công ty cho thuê lao động tại Bình Dương mới có thể đáp ứng nhu cầu cung cấp nhân lực cho thị trường Bình Dương.

Gần đây nhất ở đối tác công ty chúng tôi là công ty cung ứng lao động đã là chúng tôi chia sẻ số lượng nhân viên cung ứng lao động nhất định cho ván gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn Tiger Woods – http://www.tigerwoodcorp.comlà công ty chuyên gỗ nhập khẩu tại thị trường Bình Dương .

Và công ty Suất ăn Công nghiệp Bình Dương http://haithanhan.com đây là hai công ty nhắm tới mục tiêu phát triển rất rộng tại thị trường không đủ nguồn nhân lực để cung cấp và thông qua đối tác Chúng tôi đã bàn giao xong một số nhân sự huấn luyện nhân sự nhân viên trong vòng 10 ngày để có thể giao lại cho công ty cung ứng lao động giao cho hai bên đối tác số lượng lao động nhất định

Với thành công nhưng hiện nay chúng tôi dần từng bước hoàn thiện khâu dịch vụ cũng như khâu sản phẩm của mình để có thể cung cấp ra thị trường những sản phẩm tốt nhất cũng như phục vụ khách hàng và phục vụ theo đúng chuyên môn mà chúng tôi đã hết đề ra cho công ty và gần đây nhất chúng tôi cũng bắt đầu ký hợp đồng với nhiều công ty lớn tại thị trường Dương để cung cấp ra nhiều sản phẩm hơn theo yêu cầu của các đối tác trong và ngoài nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *